Ο συμπλέκτης

Ο συμπλέκτης (αμπραγιάζ) είναι το εξάρτημα που συνδέει (ή αποσυνδέει) τον κινητήρα με τo κιβώτιο ταχυτήτων και τα άλλα κινούμενα μέρη του οχήματος.

  • αποστολή του είναι η μετάδοση (ή η διακοπή της μετάδοσης) της κίνησης του κινητήρα στο κιβώτιο ταχυτήτων με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο.
  • τοποθετείται στην πλευρά του κινητήρα που είναι ο σφόνδυλος (βολάν).

Ο συμπλέκτης έχει:

  • ένα κινητήριο τμήμα — το τμήμα που έχει την κίνηση — η πλευρά του κινητήρα και
  • ένα κινούμενο τμήμα — το τμήμα που θα πάρει την κίνηση — η πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων

Το κινητήριο τμήμα είναι η πλευρά του σφονδύλου (βολάν) που είναι συνδεμένος πάνω στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα και το κινούμενο τμήμα ο δίσκος που είναι προσαρμοσμένος πάνω στον πρωτεύοντα άξονα του κιβώτιου ταχυτήτων.

Οι συνηθέστεροι τύποι συμπλέκτη λειτουργούν με την τριβή και είναι ξηρού ή υγρού τύπου:

  • συμπλέκτης ενός δίσκου με ελατήρια
  • συμπλέκτης δύο δίσκων με ελατήρια
  • συμπλέκτης πολλαπλών δίσκων
  • συμπλέκτης με διάφραγμα
  • υγρής τριβής πολλαπλών δίσκων
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License