Προβλήματα - βλάβες - κακή λειτουργία συμπλέκτη

Η προβληματική λειτουργία ενός συστήματος συμπλέκτη μπορεί να εμφανίσει τα εξής συμπτώματα:

  • καθυστέρηση στην αλλαγή των ταχυτήτων
  • υπερβολικό θόρυβο στις αλλαγές ταχυτήτων
  • σκορτσαρίσματα κατά τις αλλαγές των ταχυτήτων
  • αδυναμία αλλαγής ταχυτήτων με ακινητοποίηση του οχήματος
  • φθορά του συμπλέκτη σε μικρό χρονικό διάστημα και έντονη οσμή
  • αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
  • φθορά των ημιαξονίων
  • πρόωρη ή και ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License