Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων

ΣΑ|Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης|Αυτόματη μετάδοση

γενικά

Τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων έχουν εισαχθεί εδώ και δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνδυάστηκαν με κινητήρες μεγάλου κυβισμού και οι οδηγικές συνθήκες είναι τέτοιες που τα μειονεκτήματα (αυξημένες απώλειες, χαμηλή απόδοση) των συστημάτων αυτών δεν υποσκέλισαν τα οφέλη τους (οδηγική άνεση και απλότητα). Στην Ιαπωνία επίσης έχουν επικρατήσει, σήμερα, σχεδόν ολοκληρωτικά. Στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος και αποτελούν αντικείμενο μεγάλης έρευνας από τις κατασκευάστριες εταιρείες.

περιγραφή λειτουργίας

Στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων:

 • η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του οδηγού
 • η επιλογή των ταχυτήτων γίνεται κυρίως με βάση:
  • το φορτίο του κινητήρα
  • τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα
 • υπάρχει επιλογέας ταχυτήτων και ο οδηγός έχει τις επιλογές (παράδειγμα):
  • P (Parking) — στάση, το κιβώτιο είναι μπλοκαρισμένο. Για να μπει ο επιλογέας στη θέση αυτή το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο και για να βγει πρέπει συνήθως να πατηθεί καλά το πεντάλ του φρένου.
  • R (Reverse) — όπισθεν. Για να μπει ο επιλογέας στη θέση αυτή το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο.
  • Ν (Νeutral) — νεκρά, ο κινητήρας είναι αποσυνδεμένος από το κιβώτιο
  • D (Drive) — μπροστινή κίνηση, το κιβώτιο μπορεί να επιλέξει όλες τις προβλεπόμενες ταχύτητες
  • 2 — μπροστινή κίνηση, το κιβώτιο μπορεί να επιλέξει μόνο 1η και 2α ταχύτητα
  • L (Low) — μπροστινή κίνηση, εμπλοκή μόνο της 1ης ταχύτητας
  • Ο/D (Οver/Drive) — πλήκτρο πάνω στη λαβή του μοχλού ταχυτήτων. όταν είναι ενεργοποιημένο μπορεί να επιλεγεί και η ταχύτητα υποπολλαπλασιασμού των στροφών για οικονομική μετακίνηση σε υψηλή ταχύτητα οχήματος με χαμηλές στροφές λειτουργίας κινητήρα.
εξαρτήματα

Τα κύρια εξαρτήματα ενός αυτόματου κιβώτιου λειτουργίας είναι:

 • υδραυλικός μετατροπέας ροπής
 • αντλία παροχής υγρού των υδραυλικών μηχανισμών του κιβώτιου
 • πλανητικοί μηχανισμοί για την επιλογή των σχέσεων μετάδοσης
 • μηχανισμοί σύμπλεξης των σχέσεων μετάδοσης (υδραυλικοί συμπλέκτες, ταινιοπέδες\φρένα)
 • η υδραυλική μονάδα με τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (βαλβιδοφόρος) για την ενεργοποίηση των μηχανισμών σύμπλεξης—αποσύμπλεξης
 • επιλογέας θέσεων ταχυτήτων
 • ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κιβώτιου
μετατροπέας ροπής και αντλία παροχής λαδιού
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License