Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης

ΣΑ|Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης

Η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών άλλαξε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης της κίνησης.

Τα νέα εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης έχουν σαν στόχο την οικονομία αλλά και την οδηγική άνεση και απλότητα. Βασική καινοτομία είναι η κατάργηση του πεντάλ του συμπλέκτη και παράλληλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος και προγραμματισμός του κιβώτιου ταχυτήτων ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί στο εύρος στροφών που έχει την καλύτερη λειτουργία του επιτρέπει μεγάλη οικονομία στην οδήγηση σε σχέση με τα συμβατικά κιβώτια.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην 4κίνηση με τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα διαφορικά εξασφαλίζουν την καλύτερη μετάδοση ισχύος στους τροχούς που έχουν πρόσφυση. Η 4κίνηση έχει περάσει πλέον από τα εκτός δρόμου και στα συμβατικά αυτοκίνητα προσφέροντας εξαιρετική οδική συμπεριφορά στα αυτοκίνητα.

Είδη εξελιγμένων συστημάτων μετάδοσης κίνησης

Διακρίνουμε την εξέλιξη των συστημάτων μετάδοσης κίνησης σε 3 τομείς:

1. εξελιγμένοι συμπλέκτες

Στους σύγχρονους συμπλέκτες για την μεταφορά της ισχύος, εκτός από την τριβή χρησιμοποιείται ο ηλεκτρισμός και το λάδι· έτσι κυκλοφορούν:

 • συμπλέκτες με βολάν διπλής μάζας
 • ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες
 • μετατροπείς ροπής (torque converters)

2. αυτόματα κιβώτια

 • κιβώτια συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT | Continuously Variable Transmission)
 • κλασσικά συτόματα
 • ηλεκτρονικά ελεγχόμενα

3. συστήματα 4κίνησης

 • με κεντρικό διαφορικό (Torsen)
 • με κεντρικό κιβώτιο μεταφοράς
 • με συνεκτική σύμπλεξη
 • ηλεκτρονικά ελεγχόμενα
 • με συνδυασμό των παραπάνω

Πιθανά προβλήματα - βλάβες - κακή λειτουργία του συστήματος

Η προβληματική λειτουργία ενός συστήματος συμπλέκτη μπορεί να εμφανίσει τα εξής συμπτώματα:

 • καθυστέρηση στην αλλαγή των ταχυτήτων
 • υπερβολικό θόρυβο στις αλλαγές ταχυτήτων
 • σκορτσαρίσματα κατά τις αλλαγές των ταχυτήτων
 • αδυναμία αλλαγής ταχυτήτων με ακινητοποίηση του οχήματος
 • φθορά του συμπλέκτη σε μικρό χρονικό διάστημα και έντονη οσμή
 • αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
 • φθορά των ημιαξονίων
 • πρόωρη ή και ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License