Σύστημα πέδησης
 • Σημασία του συστήματος πέδησης.
 • Αρχή λειτουργίας υδραυλικού πιεστηρίου.
 • Κύρια μέρη και βασικά εξαρτήματα του συστήματος πέδησης.
 • Τύποι συστημάτων πέδησης.
 • Δισκόφρενα.
 • Είδη ταμπούρων και σιαγώνων πέδησης.
 • Αντλία φρένων – Κυλινδράκια, δαγκάνες.
 • Σερβόφρενα.
 • Αερόφρενα.
 • Χειρόφρενο.
 • Κατανομέας και περιοριστής πίεσης.
 • Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS).
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή ECU).
 • Ηλεκτροϋδραυλικό συγκρότημα.
 • Αισθητήρες.
 • Παραλλαγές των συστημάτων ABS.
 • Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών.
 • Σύστημα δυναμικής ευστάθειας.
 • Εξαρτήματα συστήματος.
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
 • Ενεργοποιητές.
 • Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License