Συστήματα μετάδοσης κίνησης
 • Συμπλέκτης: γενικά.
 • Συμπλέκτης ξηράς τριβής.
 • Υδραυλικός συμπλέκτης.
 • Μετατροπέας ροπής.
 • Ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες.
 • Άλλα είδη συμπλεκτών (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι συμπλέκτες κλπ).
 • Περιγραφή συστήματος μετάδοσης της κίνησης.
 • Εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.
 • Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνησης γενικά.
 • Συστήματα ελεύθερου τροχασμού.
 • Το κιβώτιο ταχυτήτων (γενικά) Μονίμου εμπλοκής. Συγχρονιζέ και με σειριακό επιλογέα ταχυτήτων.
 • Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (κλιμακωτά χωρίς μετατροπέα, πλανητικά με μετατροπέα και αδιαβάθμιτα).
 • Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχόμενα.
 • Μηχανισμοί και εξαρτήματα των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων.
 • Πλανητικά συστήματα.
 • Συμπλέκτες.
 • Φρένα.
 • Υδραυλικό σύστημα ελέγχου αυτόματου κιβώτιου.
 • Αισθητήρες.
 • Ενεργοποιητές.
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
 • Άξονες μετάδοσης κίνησης και αρθρωτοί σύνδεσμοι.
 • Απλό διαφορικό.
 • Γωνιακή μετάδοση κίνησης.
 • Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορικό).
 • Διάταξη συστήματος μετάδοσης κίνησης τεσσάρων τροχών.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License