Ερωτήσεις Συστήματα Αυτοκινήτου

Ποιά είναι τα κύρια είδη συμπλεκτών που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα αυτοκίνητα;


Ποιά είναι τα κύρια εξαρτήματα ενός αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων;


Τι είναι το νεκρό σημείο σε ένα πλανητικό σύστημα;


Σε ορισμένα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων υπάρχει η επιλογή "economy" και η επιλογή "sport". Ποιά είναι η αλλαγή στην λειτουργία του κιβώτιου σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές;


Ποιά είναι τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το απλό διαφορικό;


Περιγράψτε τη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη


Πως λειτουργούν ημιαυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη;


Ποιά είναι η βασική διαφορά μεταξύ αυτόματων και χειροκίνητων κιβώτιων ταχυτήτων;


Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των αυτόματων κιβώτιων ταχυτήτων σε σχέση με τα χειροκίνητα;


Περιγράψτε τη λειτουργία του υγρού πολύδισκου συμπλέκτη


Ποιά είναι τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο αυτοκίνητο από κακή λειτουργία του συμπλέκτη;


Περιγράψτε την βασική αρχή λειτουργίας του υδραυλικού μετατροπέα ροπής


Ποιούς αισθητήρες χρησιμοποιεί το κιβώτιο με αυτόματο συμπλέκτη;


Περιγράψτε την βασική αρχή λειτουργίας του κιβώτιου συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT)


Τι είναι η λειτουργία κικντάουν (kickdown);


Included page "nav-sa" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License