Ερωτήσεις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Γιατί χρησιμοποιούνται τα υδραυλικά ωστήρια στους σύγχρονους κινητήρες;


Πως λειτουργεί ένας στροβιλοσυμπιεστής με ρυθμιζόμενα πτερύγια;


Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού καυσίμου σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου;


Ποιά είναι τα αποτελέσματα της μεταβολής του διακένου των βαλβίδων στην λειτουργία του κινητήρα;


Πως επηρεάζει τη λειτουργία του κινητήρα η επικάλυψη (overlap) των βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής;


Πως ταξινομούνται τα συστήματα υπερπλήρωσης ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους;


Ποιοι υπερσυμπιεστές χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα;


Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ρύθμισης της υπερπλήρωσης με στροβιλοσυμπιεστή;


Τι είναι ο intercooler και γιατί χρησιμοποιείται στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες;


Πως γίνεται η ηλεκτονικά ρυθμιζόμενη υπερπλήρωση;


Ποιά είναι η λειτουργία της βαλβίδας ανακυκλοφορίας (ακακύκλωσης, σκάστρα) στην υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή;


Τι είναι ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων;


Ποιά είναι η λειτουργία της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης (wastegate) στην υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή;


Γιατί ο βαθμός συμπίεσης στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες με στροβιλοσυμπιεστή είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες;


Σε τι αποσκοπεί ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων;


Ποιές είναι οι πιο γνωστές κατασκευαστικές λύσεις μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων;


Τι πετυχαίνουμε με τον συντονισμό της πολλαπλής εισαγωγής;


Ποιά εξαρτήματα συντελούν στην μεταβολή της πολλαπλής εισαγωγής;


Τι ονομάζεται υπερπλήρωση στις μηχανές εσωτερικής καύσης;


Πως λειτουργεί ένας στροβιλοσυμπιεστής;


page 1 of 212next »

Included page "nav-mek" does not exist (create it now)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License