Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων

ΜΕΚ|Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Μ.Ε.Κ.

Η επικάλυψη των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής γύρω από το ΑΝΣ είναι επιθυμητή όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές. Με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλευόμαστε τη δυναμική της κίνησης των αερίων από και προς τους κυλίνδρους και εξασφαλίζουμε βελτιωμένη πλήρωση των κυλίνδρων και καλύτερη εξαγωγή των καυσαερίων.

Στις χαμηλές στροφές όμως και στο ρελαντί η δυναμική της κίνησης των αερίων είναι μειωμένη και ο χρόνος αρκετός ώστε να γίνεται διαφυγή καυσαερίων προς την πολλαπλή εισαγωγής και και καύσιμου μείγματος προς τη βαλβίδα εξαγωγής. Επομένως στις χαμηλές στροφές το ζητούμενο είναι μικρότερη επικάλυψη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων (VVT, Variable Valve Timing).

Ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων επιτρέπει την διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα, ώστε να έχουμε:

 • αύξηση της επικάλυψης στις υψηλές στροφές του κινητήρα
 • μείωση της επικάλυψης στις χαμηλές στροφές του κινητήρα
 • το βύθισμα των βαλβίδων σε ορισμένες κατασκευές

Ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων χρησιμοποιείται για να πετύχουμε:

 • μεγαλύτερη ισχύ σε μεγαλύτερο εύρος στροφών
 • μεγαλύτερη ροπή στρέψης
 • χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
 • χαμηλότερα επίπεδα εκπεμπόμενων ρύπων

Για την υλοποίηση του μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων υπάρχουν διάφορες κατασκευαστικές λύσεις, όπως:

 • γωνιακή μετατόπιση του εκκεντροφόρου εισαγωγής σε σχέση με τον εκκεντροφόρο εξαγωγής
 • γωνιακή μετατόπιση και των δύο εκκεντροφόρων
 • μεταβολή και του βυθίσματος των βαλβίδων

Συστήματα σε χρήση για τον μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων:

 1. Vario Cam — Σύστημα ρυθμιζόμενου τεντωτήρα αλυσίδας
 2. Vanos — Σύστημα μεταβολής προπορείας εκκεντροφόρου
 3. Honda — Σύστημα μεταβολής της κίνησης των βαλβίδων
 4. Σύστημα συνεχούς μεταβολής του χρονισμού
 5. Ηλεκτρομαγνητική κίνηση των βαλβίδων
 6. Υδραυλική κίνηση των βαλβίδων
Vario Cam

Ρυθμιζόμενος τεντωτήρας αλυσίδας. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από την Porsche. Στο σύστημα αυτό οι εκκεντροφόροι εισαγωγής και εξαγωγής συνδέονται με μια αλυσίδα (καδένα) χρονισμού. Η μεταβολή του χρονισμού γίνεται με υδραυλική μετατόπιση του τεντωτήρα της αλυσίδας από μιά ανώτερη θέση (χαμηλές στροφές) σε μιά κατώτερη θέση (υψηλές στροφές).

Vanos

Μεταβολή προπορείας εκκεντροφόρου. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από την BMW. Στο σύστημα αυτό μεταβάλλεται η γωνία προπορείας του εκκεντροφόρου άξονα που κινεί τις βαλβίδες εισαγωγής μέσω ενός συστήματος γραναζιών που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο γρανάζι που δίνει κίνηση στους εκκεντροφόρους και τον εκκεντροφόρο εισαγωγής. Στο διπλό Vanos που αναπτύχθηκε αργότερα, μετατοπίζονται και οι δύο εκκεντροφόροι.

VTEC

Μεταβολή της κίνησης των βαλβίδων. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από τη Honda.

Συνεχής μεταβολή χρονισμού

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από τη Fiat.

Ηλεκτρομαγνητική κίνηση των βαλβίδων
Υδραυλική κίνηση των βαλβίδων
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License