Μέρη βαλβίδας — εξαρτήματα
meri-balbidas_bare.jpg
 1. κεφαλή
 2. έδρα
 3. στέλεχος
 4. ουρά
 5. υποδοχή της έδρας
 6. οδηγός
 7. εσωτερικό ελατήριο
 8. εξωτερικό ελατήριο
 9. ασφάλεια
 10. ροδέλα
 11. διάκενο βαλβίδας (τζόγος)
 12. βίδα ρύθμισης διακένου
 13. ζύγωθρο (κοκοράκι)

1-4 : τα μέρη από τα οποία αποτελείται η βαλβίδα

5-13 : τα εξαρτήματα για την στήριξη, κίνηση και λειτουργία της βαλβίδας

Μέρη βαλβίδας και εξαρτήματα του κινητήριου μηχανισμού της
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License