Μηχανές Εσωτερικής Καύσης: Διδακτέα ύλη (B έτος)

Ενότητα 1: Βενζινομηχανές (τετράχρονες - δίχρονες)

 • Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες - μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων.
 • Συντονισμός αυλών πολλαπλής εισαγωγής.
 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη υπερπλήρωση.
 • Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος, τύποι μηχανικών και ηλεκτρονικών (L - jetronic, LH - jetronic, Mono - jetronic) συστημάτων ψεκασμού (κεντρικός - πολλαπλός - συνεχής - διακοπτόμενος), ανάλυση καύσης.
 • Το σύστημα Motronic και Mono - Motronic
 • Άμεσος ψεκασμός.
 • Αισθητήρας "λ" οξυγόνου.
 • Σύστημα ανάφλεξης - παλμογεννήτριες - χαρτογραφημένη ανάφλεξη - ανάφλεξη χωρίς διανομέα.
 • Συστήματα διαχείρησης κινητήρα - συνδυασμένα συστήματα ψεκασμού και ανάφλεξης.
 • Συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων (έλεγχος αναθυμιάσεων από τη δεξαμενή καυσίμου, ανακύκλωση καυσαερίων E.G.R., εξαερισμός - καύση αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου P.C.V.).
 • Καταλύτης καυσαερίων (οξειδωτικός, αναγωγικός, τριοδικός, αρρύθμιστος - ρυθμιζόμενος, μεταλλικός, κεραμικός, διάρκεια ζωής, μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε καταλυτικά).
 • Συμπτώματα - ανάλυση βλαβών και μεθοδολογία διάγνωσης στις Μ.Ε.Κ.

Ενότητα 2: Πετρελαιοκινητήρες (τετράχρονοι - δίχρονοι)

 • Αντλίες πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο του ρυθμιστή στροφών.
 • "Common-Rail". Κύρια μέρη εγκατάστασης, λειτουργία.
 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλιοεγχυτήρες.
 • Πιεζοηλεκτρικά μπεκ.
 • Βιοντίζελ.
 • Συστήματα Bluetec, Oxicat, DeNOx, SCR, DPF.
 • Turbo - diesel άμεσου ψεκασμού (T.D.I.).

Ενότητα 3: Αυτοκίνητα εναλλακτικών καυσίμων

 • Αποθήκευση αερίου καυσίμου.
 • Παρασκευή μίγματος αερίου καυσίμου - αέρα, τροφοδοσία.
 • Συστήματα καύσης αερίου καυσίμου με ηλεκτρονικό έλεγχο και καταλύτη.
 • Μετατροπή κινητήρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει αέριο καύσιμο.
 • Ιδιαιτερότητες - βασική περιγραφή ηλεκτρικού, υβριδικού και αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί υδρογόνο για καύσιμο.
 • Κυψέλες καυσίμου. Είδη, αρχή λειτουργίας.
 • Βιοκαύσιμα.

Ενότητα 4: Δυναμική των οχημἀτων

 • Καμπύλες κινητήρα (ισχύος - ροπής - ειδικής κατανάλωσης).
 • Αντιστάσεις κίνησης οχήματος (διάγραμμα κίνησης - δύναμη επιταχύνσεως).

Ενότητα 5: Καταλυτικοί μετατροπείς

 • Σκοπός.
 • Είδη καταλυτών.
 • Κεραμικοί καταλύτες.
 • Μεταλλικοί καταλύτες.
 • Προϋποθέσεις καλής λειτουργίας καταλύτη.
 • Διάρκεια ζωής καταλύτη.

Ενότητα 6: Υγραεριοκίνηση

 • Καύσιμο υγραέριο ή L.P.G.
 • Κύρια μέρη εγκατάστασης - υγραεριοκίνησης.
 • Μικτό σύστημα υγραερίου - βενζίνης.
 • Ασφαλιστικοί μηχανισμοί.
 • Περιοδικοί έλεγχοι εγκατάστασης.
 • Καυσαέρια υγραερίου.
 • Συστήματα ψεκασμού υγραερίου.
μαζεύω εδώ, σιγά—σιγά, υποβοηθητικό υλικό για τα μαθήματα που κάνω
… το υλικό αυτό είναι ελεύθερα διαθέσιμο για νόμιμη χρήση, σε όποιον νομίζει ότι του είναι χρήσιμο…
αν κάνετε κάποιου είδους χρήση βάλτε, παρακαλώ, ένα σύνδεσμο πίσω στη σελίδα μου
… ευχαριστώ!
http://345.wikidot.com © 2017, 2018 aspiotisk at gmail dot com
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License