Ισχύς

Ισχύς είναι το έργο που παράγει ένας κινητήρας στη μονάδα του χρόνου.

Ένα μέρος της ισχύος που παράγεται από την καύση χάνεται:

  • καταναλώνεται στις τριβές
  • αποβάλλεται σαν θερμότητα στο περιβάλλον
  • καταναλώνεται για την εισαγωγή του μίγματος ή του αέρα στον κύλινδρο.

Η ισχύς μετριέται σε ίππους (HP) ή κιλοβάτ (kW). Σε ΒΗΡ μετριέται η καθαρή ή ωφέλιμη ιπποδύναμη του κινητήρα σε ΗΡ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License